Till alla boende i Brf.Sockerbiten

Till alla boende i Brf. Sockerbiten

Grovsopor
Det har på senaste tiden varit problem med att det ställs grovsopor
i våra rum för hushållsavfall, och även ställs grovsopor utanför
grov soprummet när det ej är öppet. Detta medför stora kostnader
för föreningen, vilket i slutändan drabbar alla boende genom höjda
avgifter. Därför har Styrelsen beslutat att ta ut
en avgift på 2500 kr för de som ställer grovsopor på ej tillåtna
ställen. Detta för att täcka de utgifter vi har för bortforslandet av
dessa.

 

Rökning
Styrelsen har även tagit ett beslut om att ta bort alla askkoppar som
finns utanför portarna. Vi vill i samband med detta även
rekommendera att ej stå utanför portarna och röka. Det p.g.a. det
obehag som det medför de som passerar in genom porten och att
röklukt sprids in i trappuppgångarna.

 

Störande ungdomar
Sedan lite mer än en månad tillbaka så har föreningen haft ett antal
incidenter där ett gäng ungdomar i åldern 12 – 14 år har förstört
och saboterat för oss. Detta tycker vi är väldigt tråkigt och helt
oacceptabelt. Om du har sett eller hört något så vill vi att ni
kontaktar styrelsen via vår mail ( sockerbiten.orminge@gmail.com)
För att få stopp på detta så måste vi alla hjälpas åt.

Observera att det ej är tillåtet att skräpa ner på förenings område,
genom att slänga fimpar på marken.

Styrelsen Brf. Sockerbiten