Kallelse till föreningsstämma 2021

Ni ska nu fått en postkallelse till årets föreningsstämma. Stämman hålls måndagen den 31 maj 2021, kl. 19:00
i Föreningslokalen på Ornövägen 22.

På grund av rådande coronapandemin försöker vi hålla ner antalet
personer I lokalen. Rösta därför gärna via fullmakt om du har möjlighet.

Vill ni läsa mer om stämman så kan ni läsa på i föreningens stadgar.

Kallelsen gäller endast bostadsrättsinnehavare.