Lekplats samt Eldningsförbud

Lekplatsen är nu klar  mem 20-26 som ni nog redan märkt. Så nu kan man med gott mod leka och klättra. Utbyte av Gungorna mem 10-12 kommer ske efter semester tid.

 

Eldningsförbud råder i Stockholms Län. så använd helst ej egna grillar utan använd de fasta vi har då man får göra det. Se länk nedan. Kopiera länken och sök eldningsförbud.

www.lansstyrelsen.se