Uthämtning av Cyklar

Till boende i Brf Sockerbiten

Uthämtning av Cyklar Söndag den 6 oktober mellan
kl 18,,00 — 19,,00
AFF kommer bemanna huset bredvid Grovsoprummet den dagen så att du kan hämta ut Din cykel.

Vid frågor, vänligen kontakta
AFF i Nacka: 08715 13 00
eller på mejl
info@affinacka.se