På gång i föreningen

VENTILATIONEN: 
 Vi har äntligen fått alla tillstånd och bygglov. Byggstart kommer att ske inom en snar framtid. De boende kommer att påverkas något, men målet är att störningarna skall bli så små som möjligt.  
Vi kommer att få en bättre inomhusmiljö med jämnare värme och bättre ventilation och en mycket lägre uppvärmning kostnad.   
UTEMILJÖN: 
Vi har fått nya gungor. De gamla ställningarna hade tjänat ut.  
MILJÖSTATIONEN: 
Vi undersöker om vi kan hitta en annan plats för miljöstationen och i samband därmed också utöka den och samtidigt få en snyggare infart till vårt område.