Tack För Denna Tid Jimmy Purins

Jimmy Purins har tyvärr lämnat styrelsen p.g.a. personliga skäl.
Vi i styrelsen vill tacka Jimmy för hans stora engagemang och positiva inställning till styrelsearbetet.
Vi vill också önska honom lycka till i framtiden.

Martin, Annemarie, Vanja, Paulina och Daniel