TÄNKER DU BYTA TILL SÄKERHETSDÖRR?

Det här innehållet har arkiverats och är inte längre relevant.

Då behöver du skriftligt godkännande får styrelsen. Anledningen är att det ska finnas en enhetlighet i trapphuset som inte förändrar miljön (se föreningens Stadgar under rubriken Om Sockerbiten). Färg och utförande bör stämma överens med övriga dörrar, brevinkastet måste vara i visst standardformat.

Styrelsen har godkänt Svenska Skydd som leverantör av säkerhetsdörrar. Hör av dig för offert och övriga frågor för godkännande av säkerhetsdörr på info@sockerbitenorminge.se