Valberedningen vill önska alla boende i BRF Sockerbiten en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Valberedningen vill med denna julhälsning öppna upp för dialog med Er boende
kring valet av medlemmar till nästa års styrelse. BRF Sockerbiten kommer som
vanligt att hålla sin årsstämma i månadsskiftet maj/juni. Styrelsens medlemmar
ska väljas och utses på årsstämman varje år.
Valberedningen påbörjar nu sitt arbete med att söka efter medlemmar och
bostadsrättsinnehavare som är intresserade av att vara med och bidra i arbetet
med att vidareutveckla BRF Sockerbiten och i förvaltningen våra fastigheter. Vi
söker både nyinflyttade medlemmar och medlemmar som har bott länge i
området. Det är en fördel om vi kan få en bra mix i styrelsen med olika
erfarenheter och bakgrund såväl yrkesmässigt som utbildningsmässigt. Det finns
olika intressanta roller och ansvarsområden att engagera sig inom styrelsen.
Att engagera sig i styrelsen är en stimulerande, lärorik och givande syssla. Arbetet
ger goda möjligheter att i samarbete med övriga styrelsemedlemmar påverka
utvecklingen i vår förening och våra boenden. Att sitta i en bostadsrättsförenings
styrelse är en ansvarsfull och meriterande roll. Till sist, det är ett roligt arbete som
Du erhåller ett styrelsearvode för Ditt nedlagda arbete och Ditt engagemang.
Alla som är nyfikna och intresserade är välkomna att kontakta valberedningen. Ta
gärna kontakt även om Du kanske inte känner Dig redo för att engagera Dig redan
detta år, det alltid bra att starta upp en dialog inför framtiden.
Du är också välkommen att kontakta valberedningen om Du har förslag på
bostadsrättsmedlemmar som skulle vara lämpliga för en plats i styrelsen. Vi i
valberedningen kontaktar därefter dessa personer och stämmer av deras intresse.
Valberedningen har valt att gå ut med denna information även till föreningens
hyresgäster så att även Ni har möjlighet att lämna tips på lämpliga personer.
Välkommen att kontakta valberedningen via e-post valberedning17.brfsockerbiten@gmail.com så återkommer vi till
Dig. Lämna gärna en kort beskrivning av Dig själv och Dina kontaktuppgifter.
God Jul & Gott Nytt År!
Lars Lette & Peter Lindström