Vid köp av ny ytterdörr

Skall man köpa ny ytterdörr skall man alltid kontakta Styrelsen eller AFF först. Då vi har en upphandling med dörrfirma knuten till vår förening som kan /vet hur det skall se ut i vår förening, då dörrar skall vara enhetliga samt att vi kan stå för säkerheten och underhåll av dörrar. Den boende som vill byta sin dörr står också för alla kostnader av dörren. Följs inte  reglerna har styrelsen rätt att ta bort dörren.